TẬP ĐOÀN GAMUDA LAND NHẬN GIẢI THƯỞNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HẤP DẪN NHẤT 2016 - Khu Đô Thị Celadon City TẬP ĐOÀN GAMUDA LAND NHẬN GIẢI THƯỞNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN HẤP DẪN NHẤT 2016 - Khu Đô Thị Celadon City