Gamuda Land (HCMC) đã tổ chức hoạt động Team Building - Khu Đô Thị Celadon City Gamuda Land (HCMC) đã tổ chức hoạt động Team Building - Khu Đô Thị Celadon City