Chủ đầu tư Celadon City chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Gamuda Land | Khu Đô Thị Celadon City Chủ đầu tư Celadon City chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Gamuda Land | Khu Đô Thị Celadon City